Bigband
Bigband
Generalforsamling i Sankt Annæ Bigband

Bigbandet afholder sin årlige generalforsamling torsdag d. 12/5 kl. 15.00-16.00. Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Eventuelt budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt